Jordbruksbilder

Det vackra med producerande jordbruk

Skörd 2018

Skörden 2018 blev en total katastrof på lundaslätten. Väldigt lite regn föll under växtsäsongen och skördenivån var på 30-50% av normal skörd. Men ljuset var det inget fel på och fotografering kan vara rekreation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *