Jordbruksbilder

Det vackra med producerande jordbruk

Fältarbete

Jorden behöver vändas, frön behöver sås, ax behöver skördas. Maskiner är en förutsättning för Svenskt lantbruk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *